Onze achtergrond

THE AMAZON is als organisatie benoemd naar de tropische regenwouden, de oerwouden in Zuid Amerika. Betrokken medewerkers en bestuursleden hebben allen sterke binding met dit gebied. Het amazone regenwoud wordt ook wel de selva genoemd en is het grootste regenwoud op Aarde. Het heeft een oppervlakte van 5.5 miljoen km² en is verspreid over negen landen. Te weten; Brazilië (60%), Peru (13%), Colombia (9%), Venezuela (5%), Bolivia (5%), Guyana (3%), Suriname (2,0%), Ecuador (1,5%) en Frans-Guyana (1,5%). Meer dan de helft van al het overgebleven regenwoud op aarde ligt in de Amazonebekken. Het gehele amazone gebied wordt ook wel “longen van de aarde” genoemd omdat dit gebied met de vele (zeldzame) bomen en beplanting erg veel zuurstof produceert wat de meeste andere organismen nodig heeft om te kunnen ademen.

In Amerika (Noord-, midden én Zuid) leven de oorspronkelijke bewoners “de Inheemsen” nog vol in en met de natuur.

In het amazone gebied leven zeldzame planten en dieren. Dit gebied bevat stoffen die van onschatbare waarde zijn voor de gezondheid van mens en dier, er is veel biodiversiteit wat voor het westen nog onontgonnen is.

THE AMAZON als organisatie staat voor alles wat te maken heeft met terug gaan naar de bron, de basis. Wij bieden educatie, kennis (overdracht) en het leren van taal en cultuur. Wij streven naar groei en ontwikkeling van de inheemsen uit dat gebied. THE AMAZON streeft er naar om inheemsen uit verschillende culturen samen te brengen en zo ook van elkaar te leren.

THE AMAZON is in augustus 2016 ontstaan en is een jonge organisatie zonder winstoogmerk. Met ons als kennis- en adviesplatform hopen wij te voorzien in de behoefte om de inheemsen te ondersteunen en geïnteresseerden in contact te brengen met onze juiste netwerkcontacten. Alles ten behoeve van kennisdeling en behoudt van taal en cultuur.