Help ons informeren

Wij stellen het op prijs als u ons voor deze website van kennis en informatie kunt delen zodat wij geïnteresseerden, ten behoeve van de taal en cultuur van inheemsen, van de juiste informatie kunnen voorzien.

Heeft u een bericht (een link, nieuwtje of activiteit voor op de agenda) dat belang is voor de Inheemse gemeenschap in Nederland en/of daarbuiten zou kunnen zijn, dan kunt u dat aan ons kenbaar maken via mail of het contactformulier. Indien relevant, laten wij het kosteloos op de site plaatsen. Mocht u op of aanmerkingen hebben over de inhoud van deze website, dan horen wij het ook graag.