De Organisatie

THE AMAZON

Onze missie: Wij zijn als THE AMAZON een platform dat behoud van de inheemse taal en cultuur bewaakt en (samen met haar partners) tracht te behouden. Deze missie streven wij na door kennis en advies te verzamelen en te delen met belangstellenden om zodoende bewustwording te bewerkstelligen.

Onze visie: THE AMAZON streeft er naar om zich als platform te organiseren waardoor Inheemsen breed en doelgericht activiteiten kunnen opzetten. Als onafhankelijke organisatie/platform streven wij naar samenwerking en overleg tussen en met verschillende (al dan niet inheemse) groepen. Wij zijn politiek- en religie neutraal, waardoor onze inmenging objectief en neutraal.

Als platformen zijn wij er vooral op gericht, om samen nieuw beleid te formuleren of invloed uit te oefenen op het gedrag van een bepaald bestuur. De vorm als ‘platform’ vinden wij passend omdat wij zo activiteit en initiatieven objectief kunnen ondersteunen (cq. benaderen) en als podium kunnen dienen ten behoeve van “inheemse zaken”.