Inheems monument

THE AMAZON ondersteunt het initiatief voor een herdenkingsmonument voor de inheemse bevolking van Suriname. Wij hebben geen actieve betrekking in dit geheel, maar zullen desgevraagd onze medewerking verlenen.

Voorbeeld van inheems monument in Ierland: