13 september

13 september – de dag van dat de officiële VN verklaring Inheemsen aangenomen.

De “United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples” werd op 13 september 2007 door een ruime meerderheid van stemmen aangenomen tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (144 voor, 4 tegen en 11 onthoudingen). Inmiddels hebben de vier tegenstemmende landen (Australië, Nieuw Zeeland, Canada en de Verenigde Staten) de verklaring ook ondersteund.
Sinds de kolonisatie meer dan 500 jaar geleden voeren inheemse volken strijd voor het behoud van hun land en cultuur. Dit heeft geresulteerd in een krachtige internationale inheemse beweging en versterking van hun positie op internationaal en nationaal niveau. De situatie van inheemse volken kan wereldwijd echter erg uiteenlopen; waar de Saami in Noorwegen een verdrag hebben weten te sluiten over hun rechten, worden de Pygmeeën in Kameroen nog steeds ernstig gediscrimineerd en totaal uitgesloten van deelname aan de samenleving.
De VN Verklaring is een hele belangrijke stap vooruit. Het komt er nu op aan dat landen de inhoud van de verklaring opnemen in hun nationale beleid. Helaas worden de rechten uit de verklaring nog op grote schaal geschonden door overheden en bedrijven. Er is waarschijnlijk nog een lange weg te gaan voordat zij de inheemse volken als volwaardige partners zullen respecteren.

Op de website van het VN Permanent Forum is de Verklaring in vele talen te vinden. Verder is hier ook achtergrondinformatie te vinden.