30 juni Dag van besef

Nationale Dag van Besef
Sinds 30 juni 1993

Jaarlijks herdenkingen op het Surinameplein.
Voor meer informatie: comite30juni@gmail.com

30 juni – De Dag van Besef – is de dag waarop we niet alleen aandacht hebben voor de slavernij, mensenhandel en de ‘afschaffing’ daarvan, maar vooral staan we stil bij de lotsverbondenheid van de landen – en daarmee de mensen – die tot het Koninkrijk der Nederlanden horen of behoorden.

Het comite 30 juni – 1 juli neemt hierin het voortouw en is op deze dag verantwoordelijk voor de organisatie van de ceremonie van Besef op het Surinameplein in Amsterdam. Iedereen die de grondgedachte steunt kan zijn/haar bijdrage aan deze bijeenkomst / beweging leveren en zich aansluiten bij het organiserend comite 30 juni -1juli: comite30juni@gmail.com.

De activiteit op het Surinameplein is een zelfstandig initiatief en is niet verbonden aan andere organisaties of stichtingen die zich met slavernij of lotsverbondenheid bezighouden.