Inheemse taal leren?

Taalcursus ook voor u?
Veel is er niet heel veel meer over van de taal, dat is heel jammer en daarom krijgen wij veel vraag over of wij ook taal en cultuur lessen kunnen (laten) verzorgen. Dat de inheemse taal niet meer op de voorgrond leeft, heeft als reden dat de taal na de vrede van Breda (1667) sterk verminderde. Vanaf dat jaar zijn de Britten met “hun” (meestal Afrikaanse) slaven vertrokken. De Nederlanders namen hun intrek en zorgden ervoor dat de inheemsen in toenemende mate tot slaaf werden gemaakt en werden zij dwongen om te stoppen met het spreken van de eigen taal. Dit verklaart hoe het komt velen de taal niet machtig zijn.
In Suriname behoren de meeste inheemsen toe aan een van volgende stammen:
De Marrons (van oudsher gevluchte Afrikaanse slaven) worden door velen ook als inheemsen beschouwd. De rechtmatigheid en discussie hierover is zeer wisselend.
Wij richten ons hier vooral op de Arowakken en de Karaïben omdat dit de twee grootste en meest actieve groepen inheemsen zijn.