Inheemsen in Suriname

In Nederland is ‘inburgering’ een soort mantra geworden als het gaat om ‘vreemdelingen’. Nooit gaat het hierbij om Duitsers, Japanners of Amerikanen. Meestal gaat het dan om de ‘aanpassing’ van bijvoorbeeld Turken en Marrokanen aan ‘de’ Nederlandse cultuur. Hilarisch zijn natuurlijk de situaties waaruit blijkt dat het met de kennis van autochtone Nederlands over hun cultuur niet altijd meevalt. U kunt zich misschien herinneren dat niet zo lang geleden een ‘Surinamer’ het Nationale Dictee won. Maar hoe is het gesteld met uw kennis van Suriname, haar inwoners en de Surinaamse cultuur (wat dat dan ook moge zijn)?
Op deze pagina kunt u zelf nagaan in hoeverre uw kennis van de oudste bewoners van Suriname up-to-date is. Wat weten we over de indianen? Het accent wordt hier gelegd bij de taal; de culturele drager bij uitstek. In het Engels hanteert men tegenwoordig de term Amerindians. Zo probeert men verwarring te voorkomen met de bewoners van India. Uiteindelijk was het Columbus die de grote verwarring begon om de mensen die hij in het Caraibisch gebied aantrof. In Suriname noemen we de inwoners die afstammen van de migranten die uit India kwamen Hindustanen. En indianen blijven we indianen noemen. Maar wat weten wij over deze inwoners van Suriname?
‘De indiaan’ bestaat niet, evenmin als ‘de Surinamer’ bestaat. Wij kunnen allereerst een onderscheid maken tussen de verschillende groepen indianen:

Trio
Akuriyo
Wayana
Tunayana (ook wel genoemd de Katwena)
Mawayana
Sikïiyana
Kar’ina (ook wel genoemd de Caraiben)
Lokono (ook wel genoemd de Arowakken)

(bron:bukubooks)