Geschiedenis

THE AMAZON biedt (emancipatie)ondersteunende activiteiten op individueel en groepsniveau. Onze kennis en ervaring delen wij graag. Voor onze trainingen, ‘Train de trainers’ en methodieken putten we voor een belangrijk deel uit de ervaring en het netwerk dat we hebben opgebouwd.

Nederlands-Inheemsverleden

De inheemse geschiedenis van de (Nederlandse) slavernij is een gedeelde geschiedenis met onze “Afrikaanse landgenoten”. Wij kennen, als het goed is, de geschiedenis/het verhaal van Christoffel Columbus, de Italiaan die in 1492 verdwaald was en dacht dat hij in India terecht was gekomen, maar in feite Amerika betrad. Vanaf de zeventiende eeuw werden Europa, Afrika en de Amerika’s (het Caraibische gebied) op structurele wijze met elkaar verbonden via de zogenoemde driehoekshandel.

Vanuit Europa gingen schepen geladen met onder andere buskruit en textiel naar Afrika, waar deze producten geruild werden voor Afrikaanse mannen, vrouwen en kinderen. Deze personen werden vervolgens tot slaaf gemaakt en gedwongen om op plantages in de zogenoemde Nieuwe wereld producten te verbouwen voor de Europese markt.

1581-1795: De Republiek; in de 17e en 18e eeuw spraken we nog niet van één Nederland maar, van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Deze gewesten verklaarden zich in 1581 onafhankelijk van Spanje. Hoewel de gewesten een overkoepelend bestuur hadden, waren de verschillende staten in grote mate zelfstandig.

Het THE AMAZON wil zoveel mogelijk mensen betrekken bij het kennis nemen van dit deel van de slavernijgeschiedenis en de erfenis daarvan. Het is velen nog onbekend wat er in die tijd precies met de inheemsen is gebeurt om de simpele reden dat vertellingen zijn kwijtgeraakt.

THE AMAZON streeft er naar om u via deze website te blijven informeren. Hier vindt u (literatuur)verwijzingen, beschrijvingen over belangrijke gebeurtenissen uit de (inheemse) geschiedenis, informatie over organisaties die actief zijn in bepaalde dossiers, informatie over (herdenking) bijeenkomsten, maar ook hedendaagse kennis en informatie. Ten slotte biedt onze website mensen de gelegenheid om zelf informatie over de slavernij en haar erfenis te delen. Dit kan door ons een mail te sturen met bruikbare informatie. THE AMAZON is er voor en door de mensen.
Wij allen zijn dragers van de geschiedenis, de erfenis van de slavernij/het verleden zit daarom in jezelf. Onze activiteiten leggen vaak een link tot de geschiedenis. Bij het herdenken komen zaken aan de orde die te maken hebben met kwesties als onmenselijkheid en dehumanisering. Deze aspecten worden betrokken op het huidige bestaan. Op deze website proberen wij dus niet alleen te kijken naar het verleden, maar we willen ook samen met u als bezoeker kijken naar het heden. Met andere woorden, we nodigen u uit om mee te denken en mee te schrijven over de geschiedenis en de doorwerking daarvan in het hedendaagse leven van ons allemaal. THE AMAZON heeft ook regelmatig hulp nodig bij het organiseren van events en bijeenkomsten.
Interesse om actief mee te werken? Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact op.
[contact-form]

Omdat de Republiek en Engeland concurrenten van elkaar waren en letterlijk in elkaars vaarwater handelden, brak er een oorlog uit tussen deze twee landen: de Tweede Engelse Oorlog. Tijdens deze oorlog veroverden de Engelsen en de Republiek enige West-Indische eilandjes van elkaar. Tijdens deze oorlog in 1667 veroverden de Zeeuwen, onder leiding van Crijnssen, Suriname op de Engelsen. Het houten fort dat Willoughby in Suriname had laten bouwen, werd versterkt met kanonnen en Nederlandse soldaten en kreeg de naam ‘Fort Zeelandia’. De inwoners van Suriname, vooral Engelsen en joden, moesten een eed van onderwerping aan het Zeeuwse gezag afleggen. Wanneer ze dit deden behielden ze alle voorrechten die ze onder de Engelsen ook hadden gehad.