Educatie

Emancipatie, want zo heet het nu eenmaal, is een breed begrip met verschillende thema’s. Onder emancipatie verstaan wij, van THE AMAZON, het bespreekbaar maken van onderwerpen, maatschappelijke- en economische participatie, groei & ontwikkeling ten behoeve van het behoud van de inheemse taal en de -cultuur.

Deze onderwerpen nemen wij op in educatieprogramma’s welke worden aangeboden in het  PO. Deze is bedoeld om de inheemse geschiedenis breder kenbaarheid te geven.

Wij hebben een overzicht met onderwerpen met de daarbij behorende methodieken, activiteiten en  actualiteiten op aanvraag beschikbaar.